Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 मधुशंकर उयाध्याय मधुशंकर उयाध्याय का.मु. शाखा अधिकृत नराकोट 3, जुम्ला 9748901212