Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

होलीको बिदा सम्बन्धि सूचना

4 महिना अगाडी

2076-11-27


होलीको अवसर मा मिति २०७६/११/२६ गते जुम्ला जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालय बन्द हुने निर्णय गरिएको छ

Attached Files