Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्य विवरण


नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामहरूकाे कार्यान्वयनमा सहयाेग पुर्याउने